Privacy Policy

Huize Bacchus, gevestigd aan Hoekstersingel 1A te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie of vragen kunt u contact zoeken via het mailadres info@huizebacchus.nl

Doel

 Huize Bacchus verwerkt de opgegeven gegevens voor het opstellen van het ledenbestand, het aanmaken van de ledenpassen en het verwerken van betalingen. De gegevens worden zorgvuldig verwerkt.   

Welke gegevens verzamelen wij?  

De gegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de inschrijving en het versturen van de incasso voor de contributie. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum, en bankgegevens. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het lidmaatschap heeft opgezegd en zeven jaar daarna (dit is de wettelijke bewaarplicht).

Wie kan bij de gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit in het belang is van de vereniging om het doel te realiseren. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuursleden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens. 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten: 

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik