fbpx

Huize Bacchus

HuizeBacchuslogo2020wit

Besturen

De Vereniging

Het bestuur van Huize Bacchus

Zoals elke studentenvereniging (of organisatie) bezit Huize Bacchus over een bestuur. Haar bestuur moet ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Alle communicatie binnen de vereniging, maar ook buiten de vereniging. Buiten de vereniging kun je denken aan contact met andere verenigingen, maar ook met instanties zoals de gemeente, politie en scholen en natuurlijk onze dierbare sponsoren. 

Het bestuur kent verschillende functies, want zeg nou zelf, alles in je eentje moeten doen is een beetje te veel van het goede. Niet elke vereniging heeft altijd exact dezelfde functies, het is namelijk maar net hoe groot je bent als vereniging en waar je behoefte aan hebt. De vier meest voorkomende functies zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. 

Het huidige bestuur

Bestuur Swart

Manon Swart

Voorzitter

Lisanne van Dijk

Vice-voorzitter

Asther Briek

Secretaris

Rieuwert Huisman

Penningmeester

Brett Mulder

Horecafunctionaris

Een studentenvereniging die leidt tot vriendschappen, waar je gezellig met elkaar kan feesten, borrelen en het beste maakt van je studententijd! Waar je niet raar aangekeken wordt als je er een keer niet bent, maar zeker wel gemist. Je binnenkomt met een ruggengraat, maar deze na inschrijving je lichaam verlaat. Waar één drankje uitloopt tot veel meer drankjes. En dat we al die hiërarchie vooral niet te serieus nemen, iedereen is gelijk!” 

Visie bestuur Swart

Bestuursfuncties

De voorzitter is eindverantwoordelijke voor de hele vereniging. Een functie waar je dus een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor nodig hebt. Ook is de voorzitter verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van algemene leden vergaderingen en bestuursvergaderingen. Mocht jij als voorzitter niet aanwezig kunnen zijn om wat voor reden dan ook, valt jouw vicevoorzitter in. De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter en helpt het overig bestuur waar nodig.  

De secretaris houdt de verslaglegging van alle vergaderingen bij en is het eerste contact van nieuwe leden binnen de vereniging. De penningmeester is best een voor zich sprekende functie, het is de persoon van het geld! 

Het is heel erg bestuurs-, verenigings- en persoonsafhankelijk wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Zo heb je namelijk ook algemene bestuursleden, horecafunctionarissen of misschien wel een tweede penningmeester. Er bestaan nog veel meer functies. Ook qua takenpakket is het allemaal erg divers. Zo kan je namelijk als bestuur bepalen dat maar één iemand al het contact met de commissies doet, of dat je de commissies per persoon gaat verdelen. 

Al met al heb je als bestuur samen maar één doel. En dat is zorgen dat iedereen het naar hun zin heeft. Zowel de leden als de commissies en het bestuur. Want daar doen we het voor! 

Scroll naar boven